Giới thiệu

Trang blog này được to lp vi mc đích h tr cho phong trào nghiên cu khoa hc trong sinh viên,  nơi chia sẽ  những thông tin về cuộc thi nghiên cứu khoa học sinh viên hàng năm, hỗ trợ phương pháp nghiên cứu và đăng tải tóm tắt các đề tài đạt giải hàng năm để các bạn sinh viên tiện tham khảo và học tập.

Tác gi các bài viết là các giảng viên quan tâm đến vic nghiên cu khoa hc ca sinh viên, các bn sinh viên và cu sinh viên đã và đang nghiên cu khoa hc.

Thư và bài viết xin gi v:
NCKHSV@gmail.com
Ph trách
Nguyễn Thị Triều
Email: nguyenthitrieu@tdt.edu.vn


Các cng tác viên
Nguyễn Đặng Trúc Linh
Email: 21200193@student.tdt.edu.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét