Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

TỔNG HỢP ĐỀ TÀI/ HƯỚNG NGHIÊN CỨU SHHT CỦA GV NĂM HỌC 2015 – 2016

Các bạn sinh viên thân mến,
Bài viết dưới đây là tổng hợp các định hướng nghiên cứu khoa học của Thầy Cô Khoa Kế toán NH 2015-2016.
Các bạn sinh viên mong muốn tham gia nghiên cứu khoa học và có định hướng đề tài nghiên cứu gần với giống với Thầy Cô nào trong khoa, các bạn có thể viết email đăng ký với Cô Nguyễn Thị Triều;
Email: nguyenthitrieu@tdt.edu.vn
Vui lòng ghi rõ: 
- Họ tên:
- MSSV:
- Hướng nghiên cứu:
- GV hướng dẫn cùng định hướng:
  
TỔNG HỢP CÁC ĐỀ TÀI / HƯỚNG NGHIÊN CỨU SHHT CỦA GV NĂM HỌC 2015 – 2016
           
STT
GIẢNG VIÊN
CHỨC VỤ
ĐỀ TÀI/ HƯỚNG NGHIÊN CỨU
01
TS. Lê Thị Mỹ Hạnh
Q. Trưởng khoa
Nghiên cứu hành vi kế toán và tài chính; Chất lượng và sự minh bạch thông tin báo cáo tài chính; Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tại Việt Nam.
02
TS. Tăng Trí Hùng
Trưởng BM. Kiểm toán
Hội tụ kế toán
03
TS. Hoàng Cẩm Trang
Trưởng BM. Kế toán 3
Công bố trách nhiệm xã hội công ty
BỘ MÔN KIỂM TOÁN
04
ThS. Châu Minh Trí
Giảng viên
Kế toán thuế TNDN
05
ThS.Nguyễn Thị Thanh Hương
Giảng viên
Chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp
BỘ MÔN KẾ TOÁN 1
06
ThS. Phan Hoài Vũ &
ThS. Nguyễn Thị Kim Tuyến
Trưởng BM Kế toán 1
Giảng viên
Nhận thức của sinh viên về những nguyên nhân dẫn đến KQHT thấp môn NLKT
BỘ MÔN KẾ TOÁN 2
07
ThS. Tô Hồng Thiên
Giảng viên
Hoàn thiện HTTT kế toán chi phí tại các DN nhỏ & vừa trên địa bàn tp.HCM
08
ThS. Đồng Quang Chung
Giảng viên
Đo lường ảnh hưởng của rủi ro CNTT đến chất lượng thông tin kế toán trong các DN Việt Nam
9
ThS. Võ Thị Thức
Giảng viên
Cập nhật văn bản thuế
10
ThS. Nguyễn Thị Triều
Giảng viên
Hệ thống thông tin kế toán cho quá trình ra quyết định
11
ThS. Nguyễn Thị Trúc Anh
Giảng viên
Kế toán hành vi
12
ThS. Tạ Duy Khánh
Giảng viên
Những nhân tố ảnh hưởng đến chênh lệch kiểm toán: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam