NCKHSV NH 2014-2015

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
TT
Nội dung công việc
Thời gian
thực hiện
Đơn vị
thực hiện
1.        
 Triển khai kế hoạch NCKHSV đến Khoa, SV
 Tổ chức buổi nói chuyện về NCKH SV
Từ tháng 4/2014
Tháng 04/2014
P. CTHSSV,
Các Khoa, SV
Cuộc thi Ý tưởng NCKHSV:
2.        
Tuyên truyền và giới thiệu cuộc thi, tiếp nhận hồ sơ dự thi.
Từ tháng 4 – 30/08/2014
P. CTHSSV,
Các Khoa, SV
3.        
Tổng hợp, phân loại, chấm sơ loại
31/8 - 10/09/2014
P. CTHSSV
4.        
Tổ chức chấm vòng bảo vệ ý tưởng (cấp trường).
Tổ chức sơ loại các đề cương nghiên cứu nộp trực tiếp cho Khoa (cấp khoa) -> phần này dành cho các sinh viên không tham gia cuộc thi Ý tưởng NCKH SV
10 – 18/09/2014
P. CTHSSV
5.        
Hoàn thiện ý tưởng
18/09/2014 – 20/10/2014
Sinh viên
6.        
Tổng kết và trao giải cuộc thi.

20 đến 30/10/2014
P. CTHSSV,
Các Khoa
Xét duyệt đề cương:
7.        
Phân công GVHD để hướng dẫn SV hoàn thiện đề cương nghiên cứu:
- Từ ý tưởng đã vượt qua vòng bảo vệ ý tưởng.
- Từ các đề cương đã qua vòng sơ loại của Khoa.
18/9/2014 – 27/9/2014
Các Khoa, GVHD, SV
8.        
Tổng hợp danh sách đề tài và đề xuất Hội đồng xét duyệt đề cương, trình Ban Giám hiệu.
Trước ngày
27/09/2014
Các Khoa,
P. CTHSSV
9.        
Quyết định lập HĐ xét duyệt đề cương
01 – 04/10/2014
BGH
10.     
Họp xét duyệt đề cương nghiên cứu.
06 – 15/10/2014
Các Khoa
11.     
Nộp hồ sơ tổng hợp xét duyệt đề cương của các Khoa về P.CTHSSV
Trước ngày 17/10/2014
Các Khoa
12.     
-     Tổng hợp danh sách đề tài được duyệt thực hiện, trao đổi, thống nhất với các Khoa
-     Chỉnh sửa đề cương (nếu có)
-     Trình Ban Giám hiệu và thông báo kinh phí hỗ trợ của nhà trường phân bổ cho từng đề tài.
17/10 – 27/10/2014
P. CTHSSV
Các Khoa
13.     
Quyết định duyệt thực hiện đề tài
28 – 31/10/2014
BGH
14.     
Thời gian chính thức thực hiện đề tài.
01/11/2014
– 01/05/2015
Sinh viên
Các Khoa
Nghiệm thu đề tài:
15.     
Tổng hợp danh sách thành viên Hội đồng nghiệm thu và danh sách đề tài được nghiệm thu cấp khoa, trình Ban Giám hiệu.
Trước ngày
20/04/2015
Các khoa
P. CTHSSV
16.     
Quyết định lập HĐ ngiệm thu cấp khoa
20 – 30/04/2015
BGH
17.     
Họp nghiệm thu cấp khoa và đề nghị đề tài dự giải cấp trường.
04 – 14/05/2015
Các khoa
18.     
Nộp hồ sơ nghiệm thu về Phòng CTHSSV.
Trước ngày 15/5/2015
Các khoa
19.     
Quyết định lập HĐ thẩm định cấp trường
15 – 25/5/2015
BGH
20.     
Tổ chức hội đồng thẩm định công trình NCKHSV cấp trường.
01 – 07/06/2015
P. CTHSSV
Tiến hành gửi công trình dự giải Eureka
Tháng 8, 9/2015
P. CTHSSV
Tiến hành gửi công trình dự giải Tài năng khoa học trẻ.
Trước 30/6/2015
P. CTHSSV
21.     
Quyết định cộng điểm, khen thưởng, cập nhật thành tích cho sinh viên đạt thành tích cao trong NCKH.
Tổ chức khen thưởng SV đạt giải cao.
Tháng 8/2015
P. CTHSSV,
P. Đào tạo,
Các Khoa


CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN:

01 _ Kế hoạch NCKHSV năm học 2014 – 2015

02 _ Kế hoạch + điều lệ NCKHSV năm học 2014-2015

03 _ Danh sách sinh viên NCKHSV năm học 2014-2015

04 _ Đề cương công trình NCKHSV năm học 2014-2015 _ NHÓM 1

05 _ Đề cương công trình NCKHSV năm học 2014-2015 _ NHÓM 2

06 _ Đề cương công trình NCKHSV năm học 2014-2015 _ NHÓM 3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét