Đề cương NCKH Tham khảo

1. ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI NHÌ CẤP TRƯỜNG

Đề tài: Đánh giá thái độ học tập của sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng đối với môn Nguyên lý kế toán

Nhóm tác giả:
_ Nguyễn Thị Hồng Nhung     lớp 12020101
_ Hoàng Thị Kim Như             lớp 12020102
_ Nguyễn Thị Thúy Diễm        lớp 12020101
Giáo viên hướng dẫn:
_TS. Nguyễn Thị Mai Hương

ĐỀ CƯƠNG THAM KHẢO2. ĐỀ TÀI THAM DỰ EUREKA

Đề tài: Những nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ tư vấn thuế của các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh


Nhóm tác giả:
_ Dương Hà Kiều Trinh         lớp 12020102
_ Nguyễn Thị Ngọc Hiền       lớp 12020102
_ Não Quảng Thùy Duyên     lớp 12020102
Giáo viên hướng dẫn: 
_ ThS. Nguyễn Thị Triều


ĐỀ CƯƠNG THAM KHẢO3. ĐỀ TÀI THAM DỰ EUREKA

Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập và trình bày báo cáo môi trường và xã hội trên báo cáo thường niên của các công ty niêm yết tại Việt Nam

Nhóm tác giả:
_ Đỗ Ngọc Thùy Trang      lớp 12020102
_ Trương Thị Thu Hà         lớp 12020102
_ Doãn Thị Thanh Huyền  lớp 12020102
Giáo viên hướng dẫn:
_ ThS. Châu Minh Trí


ĐỀ CƯƠNG THAM KHẢOKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét