Bảo vệ ý tưởng NCKH (PP thuyết trình)Đề tài: Đánh giá thái độ học tập của sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng đối với môn Nguyên lý kế toán

Nhóm tác giả:
_ Nguyễn Thị Hồng Nhung     lớp 12020101
_ Hoàng Thị Kim Như             lớp 12020102
_ Nguyễn Thị Thúy Diễm        lớp 12020101
Giáo viên hướng dẫn:
_TS. Nguyễn Thị Mai Hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét