Nghiên cứu đạt giải

1. Đề tài: “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương pháp tính giá xuất kho của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán HCM“


Bản báo cáo tóm tắt


Giải thưởng đã đạt được:
_ Đề tài giải nhì cấp trường; 
_ Đề cử tham gia giải thưởng cấp bộ; 
_ Dự thi Eureka cấp thành.

Nhóm tác giả: 
_ Triệu Huy Cường    lớp 11020101
_ Phạm Tiến Vũ          lớp 11020101
_ Lê Thị Bích Hà        lớp 11020101
Giáo viên hướng dẫn: 
_ TS. Lê Thị Mỹ Hạnh2. ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI NHÌ CẤP TRƯỜNG

Đề tài: Đánh giá thái độ học tập của sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng đối với môn Nguyên lý kế toán

Bản báo cáo đầy đủ


Nhóm tác giả:
_ Nguyễn Thị Hồng Nhung     lớp 12020101
_ Hoàng Thị Kim Như             lớp 12020102
_ Nguyễn Thị Thúy Diễm        lớp 12020101
Giáo viên hướng dẫn:
_TS. Nguyễn Thị Mai Hương

3. ĐỀ TÀI THAM DỰ EUREKA

Đề tài: Những nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ tư vấn thuế của các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh


Nhóm tác giả:
_ Dương Hà Kiều Trinh         lớp 12020102
_ Nguyễn Thị Ngọc Hiền       lớp 12020102
_ Não Quảng Thùy Duyên     lớp 12020102
Giáo viên hướng dẫn: 
_ ThS. Nguyễn Thị Triều4. ĐỀ TÀI THAM DỰ EUREKA

Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập và trình bày báo cáo môi trường và xã hội trên báo cáo thường niên của các công ty niêm yết tại Việt Nam


Nhóm tác giả:
_ Đỗ Ngọc Thùy Trang      lớp 12020102
_ Trương Thị Thu Hà         lớp 12020102
_ Doãn Thị Thanh Huyền  lớp 12020102
Giáo viên hướng dẫn:
_ ThS. Châu Minh Trí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét